Seznam článků

Celotáborová hra – příběh (1. - 4. den)

Děti byly vysazeny na neznámem ostrově v Jižní Americe, aby se zúčastnily souboje o přežití. Byly rozděleny do 4 kmenů, které pro ně budou po čas tábora jako rodina. Mají k dispozici jen základní vybavení a nářadí. Nemají zdroj pitné vody, jídlo mají jen na několik dní. Naštěstí jim byl ponechán oheň – nemusí se tedy bát, že v noci umrznou. Nikdo však neví, co se skrývá v nedaleké džungli a také, zda je tento ostrov tak pustý, jak se zdá.

Každý kmen opatruje Rada starších, složená z náčelníka a dvou poradců. Bude je vést a dávat jim rady, jak při boji o samotný život, tak i o výsluní pozici na tomto ostrově. Kmeny musí spolupracovat, aby si dokázaly zajistit základní životní potřeby, jako je voda, jídlo a bezpečí. Budou však také soupeřit mezi sebou o výsadní postavení nejsilnějšího kmenu na ostrově, a to formou zápasení ve VÝZVÁCH, kterými se místní domorodci zlepšují ve svých dovednostech. Každá výzva bude zaměřena na nějakou dovednost. Tento kmen s nejlepší pozicí na konci tábora získá titul „Poslední přeživší“ a věčnou slávu (Tabule vítězů).

Den druhý:
Tímto dnem začalo pro táborníky jedno velké dobrodružství. Člověk bez vody nepřežije déle, než 3 dny. Dopoledne tedy nově vytvořené kmeny našly pramen čisté vody a zmapovaly svoji část ostrova. Večer na Kmenové radě obdržely odměnu ve formě kmenových šátků, látky a fixů na textil na výrobu svých vlajek. Člověk přežije bez jídla až 30 dní, nicméně přeživší měli po náročném mapování svého nového teritoria hlad, a tak se vypravili na lov. V lese objevili hejno Bukáčků malých (Ixobrychus minutus). Lov dopadl nadmíru úspěšně, a tak si malí trosečníci mohli večer pochutnat na vlastnoručně opečeném ptactvu.

Den třetí:
Každý správný kmen by měl mít svůj název, vlajku a bojový tanec. Tyto nezbytnosti si trosečníci vyrobili dopoledne na místě, které si vybrali ve svém teritoriu pro stavbu vlastní základny.
Aby si přeživší vytvořili větší zásoby jídla, vydali se odpoledne opět na lov. Posíleni novými zkušenostmi se kmeny vydaly dnes na o něco ambicióznější lov. Tentokrát lovili aguti, kapibary a okapi a vrátili se dokonce i v plném počtu, lze tedy i tento lov považovat za úspěšný a takto se jim podařilo zásobit jídlem na několik dalších dní.
Sůl je v Jižní Americe velice cenná a dříve se s ní dalo vyvážit dokonce samotné zlato. Trosečníci tedy prozíravě využili okolních solných plání k těžbě a zakoupili si za tuto nezbytnou komoditu od kuchařů večerní program ve formě nefalšované indiánské diskotéky. Ačkoliv byla kratší než obvykle, přeživší si ji nadmíru užili a ihned po večerní Kmenové radě usnuli jako dudci. Noční teploty byly konečně přívětivější a trosečníci si tedy mohli užít komfortu teplé letní noci.

Den čtvrtý:
Konečně je to tady! Dnes budou moci kmeny konečně poměřit své síly ve Výzvě! Každý se už nemůže dočkat odpoledního zápolení, avšak další ohromující skutečnost vyšla na světlo. Při cestě na latrínu uviděl jeden z kuchařů v potůčku cosi lesklého. Už, už se připravoval vyplísnit nejbližšího náčelníka za znečišťování vážené Pača Mama (Matka Země), když v tom si uvědomil, na co se to vlastně dívá. V řece protékající přímo naším táborem se třpytilo drahocenné ryzí zlato! Trosečníci tedy dopoledne nelenili a chopili se svých víček od ešusů, aby do oběda zvládli pro svůj kmen vyrýžovat co nejvíce zrnek zlata. Nejvíce se toto podařilo červenému kmeni Mogo Mogo, který vytěžil neuvěřitelných 326 zrnek ryzího zlata! Za nimi se pak umístili kmeny Wlci (modrá, 315), Byzombi (zelená, 203) a Zmijozel (žlutá, 164).
Odpoledne po rychlém osvěžení formou vodních her se kmeny konečně společně odebrali na první výzvu o body dominance do celotáborové hry a o výsadní postavení na ostrově. Výzva byla zaměřena na hbitost přeživších. Tuto dovednost ovládl kmen Byzombi a večer na Kmenové radě byl oficiálně jmenován do pozice prozatím nejmocnějšího kmene. Tam také kmeny zjistily, že po zbytek tábora si musejí submisivní kmeny vykupovat mír zrnky zlata právě od dominantního kmene, který doposud ve Výzvách prokázal největší fyzickou i psychickou zdatnost.

 

Programový vedoucí