NOVINKA!!!!  SEZNAM DĚTÍ A DOPRAVA NA TÁBOR.

Prosím, zkontrolujte místo nástupu Vašeho dítěte na náš letní tábor. V případě požadavku na změnu nás okamžitě kontaktujte. 

Jako každý rok, pořádá náš spolek zajímavý dětský tábor. Vzhledem k tomu, že tábory  organizujeme již 27 let, tak si dovolujeme tvrdit, že problematiku letní činnosti dětí známe opravdu dobře. Nabízeme tedy nejen nenahraditelný pobyt v přírodě plný her a poznání, ale hlavní důraz klademe na bezpečnost při všech činnostech spojených s příjemným pobytem dětí na našem LDT. Sejdeme se tedy v krásné scenérii Přírodního parku Balinského údolí u Svatoslavského potoka. 

Bližší informace o dopravě a nástupu na tábor

Termín tábora je ve dnech   2.7. - 20.7. 2018.

Cena tábora: 4900,- Kč (cena zahrnuje pobyt dítěte, ubytování, stravu 5x denně). Kapacita tábora 60 dětí.

PŘESNÝ POSTUP OD PŘIHLÁŠKY AŽ K PŘÍJEZDU NA TÁBOR

  • Podat ON LINE přihlášku  ( prosím o kontrolu všech řádně vyplněných údajů ).
  • Uhradit vygenerovanou fakturu z ON LINE systému ( přihláška je závazná až po celkové uhradě za pobyt ).
  • Zkontrolovat na webu zda je dítě uvedeno v seznamu závazně přihlášených dětí na našem webu.
  • Minimálně týden před odjezdem zkontrolovat na webu místo a čas odjezdu.
  • Vyřídit potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte.  Dle nového nařízení musí provozovatel tábora potvrzuení od lékaře archivovat, doložte prosím kopii dokumentu, originál si ponechte. Pakliže doložíte originál tento budeme archivovat.
  • Řádně vyplnit prohlášení rodičů+GDPR.
  • Odevzdat při odjezdu dítěte na tábor určené osobě : potvrzení od lékaře, prohlášení rodičů, zdravotní průkaz ( osoba bude uvedena minimálně týden před odjezdem na webu ).

UPOZORŇUJEME  NA OMEZENOU KAPACITU TÁBORA, proto doporučujeme dítě závazně přihlásit co nejdříve.

Tábor má svůj táborový deník na našich internetových stránkách. Rodiče a kamarádi tak mohou být informováni o dění téměř "online". Podívejte se, jak to bylo loni  -  táborový deník uhřínov 2017.

Jako každý rok, pořádá náš spolek zajímavý dětský tábor. Vzhledem k tomu, že tábory  organizujeme již 26 let, tak si dovolujeme tvrdit, že problematiku letní činnosti dětí známe opravdu dobře. Nabízeme tedy nejen nenahraditelný pobyt v přírodě plný her a poznání, ale hlavní důraz klademe na bezpečnost při všech činnostech spojených s příjemným pobytem dětí na našem LDT. Sejdeme se tedy v krásné scenérii Přírodního parku Balinského údolí u Svatoslavského potoka. 

NOVINKA: INFORMACE O DOPRAVĚ NA TÁBOR!!!  Byly doplněny kontaktní telefony na vedoucí přepravy z jednotlivých míst!

Důležité sdělení: Táborníci budou mít na táboře ve 14 hodin vydatný oběd, děti proto vybavte jen jídlem a pitím na cestu!!!

Hlavní koordinátor dopravy: Radek Dřevěný 603 852 712

Vedoucí znojemské přepravy: Ondřej Zoufalý - mob.733 537 605;

zástupce : Bruno Matula - mob.732 819 998


Vedoucí brněnské přepravy: Alexandr Wágner - mob.728 709 748;

zástupce : Anna Sládečková - mob.731 923 774;


Vedoucí pražské přepravy: Jana Chmelařová - mob.739 093 896;

zástupce : Marta Sýkorová - mob.731 083 023;

 

Seznamy dětí dle místa odjezdu.

Tábor zaměřený speciálně na astronomii, spojený s nočním pozorováním, plný tematických přednášek, samozřejmě zábavnou formou doplněný o prvky klasického tábora (hry, soutěže, výlety a pod. ). Na tomto netradičním táboře se program zcela přispůsobuje dětem dle aktuální podmínek a požadavků. Druhý rok pořádá náš spolek tento zajímavý dětský tábor. Letošní ročník bude zase ve stejné lokalitě, v lesích u obce Bojanov poblíže Velkého Meziříčí. Sejdeme se tedy na Vysočině začátkem srpna, kdy vrcholí meteorický roj Perseid.

NOVÉ INFORMACE!!!

Příjezd na tábor je řešen vlastní dopravou, sraz : sobota 12.8. 2017 v 15.00 hodin na vyhlíkovém místě u památného stromu na severovýchodním okraji obce Bojanov (na mapě. č.1). Zde bude čekat naše hlídka od 14.30 do 16.00 hodin. V případě pěkného počasí a dobrém stavu polní cesty, je pak možno děti dovézt až přímo do tábořiště (na mapě. č.2) a zároveň si tábořiště prohlédnout. Odkaz na mapy.cz - https://mapy.cz/s/1UtcK

Mapa příjezdu                                                                            Místo srazu - památný strom 

Mapa příjezdu na tábor        Místo srazu - památný strom

 Při nástupu je třeba odevzdat následující dokumenty:

Jaké věci je nutné si vzít s sebou, čím vybavit malého táborníka a pozorovatele: Seznam věcí ke stažení

Odjezd: opět vlastní dopravou, pro děti je možno si přijet v sobotu 19.8. 2017 od 10.00 do 11.00 hodin.

V případě dotazů volejte:

Ing. Radek Dřevěný 603 852 712; Petr Tichý 777 742 949