Jako každý rok, pořádá náš spolek zajímavý dětský tábor. Vzhledem k tomu, že tábory  organizujeme již 26 let, tak si dovolujeme tvrdit, že problematiku letní činnosti dětí známe opravdu dobře. Nabízeme tedy nejen nenahraditelný pobyt v přírodě plný her a poznání, ale hlavní důraz klademe na bezpečnost při všech činnostech spojených s příjemným pobytem dětí na našem LDT. Sejdeme se tedy v krásné scenérii Přírodního parku Balinského údolí u Svatoslavského potoka. 

NOVINKA: INFORMACE O DOPRAVĚ NA TÁBOR!!!  Byly doplněny kontaktní telefony na vedoucí přepravy z jednotlivých míst!

Důležité sdělení: Táborníci budou mít na táboře ve 14 hodin vydatný oběd, děti proto vybavte jen jídlem a pitím na cestu!!!

Hlavní koordinátor dopravy: Radek Dřevěný 603 852 712

Vedoucí znojemské přepravy: Ondřej Zoufalý - mob.733 537 605;

zástupce : Bruno Matula - mob.732 819 998


Vedoucí brněnské přepravy: Alexandr Wágner - mob.728 709 748;

zástupce : Anna Sládečková - mob.731 923 774;


Vedoucí pražské přepravy: Jana Chmelařová - mob.739 093 896;

zástupce : Marta Sýkorová - mob.731 083 023;

 

Seznamy dětí dle místa odjezdu.

Tábor zaměřený speciálně na astronomii, spojený s nočním pozorováním, plný tematických přednášek, samozřejmě zábavnou formou doplněný o prvky klasického tábora (hry, soutěže, výlety a pod. ). Na tomto netradičním táboře se program zcela přispůsobuje dětem dle aktuální podmínek a požadavků. Druhý rok pořádá náš spolek tento zajímavý dětský tábor. Letošní ročník bude zase ve stejné lokalitě, v lesích u obce Bojanov poblíže Velkého Meziříčí. Sejdeme se tedy na Vysočině začátkem srpna, kdy vrcholí meteorický roj Perseid.