tábory 2016

Děkujeme

Všem dětem za účast a rodičům za důvěru v naši práci na táborech pořádaných v roce 2016. Veškeré kladné ohlasy nás velice potěšily a opět přesvědčili, že naši práci snad děláme i dobře.

Takže ještě jednou velké díky a již nyní se moc těšíme na společné tábory v roce 2017.

Termín tábora v Uhřínově je 3. 7. – 21.7 2017 ( kapacita 70 táborníků )

Termín tábora v Bojanově je 12. 8. – 19.8 2017 ( kapacita 35 táborníků )

POZOR na omezenou kapacitu, rezervační systém bude spuštěn od 1. 3. 2017 pro stávající a od 1.4 2017 pro všechny ostatní na našich stránkách – www.prihlas.me.

Informace o dění na táboře v Uhřínově 2016

Táborový deník

Fotogalerie

Napsali o nás

Noci tráví klidně na mrazu. Pozorují noční oblohu.

Vzhledem k velkému zájmu o naší činnost jsme připravili k 25 výročí letních dětských táborů pár změn, které Vás jistě potěší.

Klasický letní stanový tábor v Uhřínově

Tímto reagujeme na zájem dětí o delší dobu strávenou na táboře a také se vracíme k původní době strávené v lese bez rodičů a pokud možno bez vymožeností naší současnosti. Zaměření tábora bude jako vždy na dobrovolnou astronomii včetně celotáborové hry spojené s pobytem v lese.

Termín tábora je od 3. 7. do 21. 7. 2017

Cena zahrnuje ubytování ve stanech s podsadou na dřevěné podlaze, strava 5x denně, pojištění a dopravu.

TÁBOR JE VHODNÝ PRO DĚTI OD 7 DO 15 LET

Fotogalerie z minulých ročníků.

Netradiční dětský tábor v Libochové u Křižanova

Zaměřený speciálně na astronomii spojený s nočním pozorováním, plný tematických přednášek, samozřejmě zábavnou formou doplněný o prvky klasického tábora (hry, soutěže, výlety a pod. ).


Termín tábora je od 12. 8. do 19.8. 2017

Cena zahrnuje ubytování ve stanech s podsadou na dřevěné podlaze, strava 5x denně, pojištění. Doprava vlastní či po telefonické dohodě.

TÁBOR JE VHODNÝ PRO DĚTI OD 7 DO 15 LET

Více informací...

Bližší informace k novému táboru v Libochové

Netradiční dětský tábor

Tento tábor bude trochu netradiční a experimentální. Jeho denní program budou určovat sami táborníci na základě několika možností, které jim připravíme. Jedinečnost tohoto týdne stráveného v lese je v naprostá volnost výběru programu dle potřeby a zájmu jednotlivce. Každý si sám zvolí, zda chce jít na odbornou přednášku o astronomii na dané téma (v závislosti k věku posluchačů), trápit fyziku formou zábavných pokusů, hrát již připravenou hru do lesa či zvolit sportovní činnost na louce. Je třeba ale předem upozornit, že poflakování po táboře či ležení ve stanu opravdu nebude možné.

Zkusíme táborníky především nalákat na bližší seznámení s astronomií, ale i ostatními přírodními vědami. Náplň bude tvořit jak teorie, tak hlavně praktická astronomie a fyzika ve formě pozorování dalekohledy, ale i jednoduchých pokusů a měření. Programová skladba tábora musí reagovat na počasí, neboť to bude hlavním činitelem určujícím denní a noční program. Při zatažené obloze se pozorovat nedá. A to ani ve dne, ani v noci. Kombinovat ovšem budeme jak odbornou činnost - astronomii, tak odpočinkovou činnost ve formě her, výletů apod., jak je psáno výše, vše bude na dobrovolné bázi a dle výběru dětí. Vzhledem k předpokládané rozdílné věkové skladbě dětí můžeme mít během dne i více skupin, jejichž program se bude buď doplňovat, nebo bude probíhat samostatně.

Jak by mohl vypadat typický den?

Budíček nebude, předpokládá se dobrovolné večerní a noční pozorování a tak si ráno trochu pospíme. Jen v případě, kdy se vlivem špatného počasí v noci pozorovat nebude, budeme ranní vstávání „trochu organizovat“. Celodenní program si táborníci určí sami na základě denní programové nabídky, která bude reagovat na počasí a všeobecnou táborovou náladu. Vždy bude připravena „vědecká“ část, odpočinková část a herní část. Ta věděcká část bude zaměřena na astronomii a fyziku. S astronomií a fyzikou se bude možno seznámit na přednáškách a multimediálních pořadech, nebo se budou provádět různé pokusy, měření a denní pozorování. Jedním z nosných témat „denního vědeckého programu“ bude Slunce, naše nejbližší hvězda, kdy budeme přes bezpečné astronomické filtry pozorovat sluneční skvrny, zakreslovat je a vyhodnocovat jejich aktivitu a vývoj. Také budeme jednoduchou metodou určovat přesný okamžik astronomického poledne a budeme také stavět sluneční hodiny. Skupina, která si vědu nevybere se bude bavit při hrách a jiném obvyklém táborovém programu.

Oběd a polední klid budou vždy nedílnou součástí dne. Odpoledne se ponese převážně v herním a odpočinkovém duchu. I tu skupinu táborníků, která si vybere „vědecký“ program, neochudíme o hry, výlety a koupání. Nemůžeme se celý den věnovat jen vědě.

Večerní program závisí na počasí a jeho předpovědi. Po večeři pak může probíhat teoretická příprava na dobrovolné večerní a noční pozorování, případně na dokončení zpracovávání pozorování z minulých nocí. Také se budou hrát logické a zábavné hry, promítat odborné pořady, ale i zábavné filmy, formou táborového kina. Také bude v těchto podvečerních hodinách čas i na osobní volno.

Večerní a noční pozorování bude vždy dobrovolné. Kdo se bude cítit unaven, nebo ho to nebude zajímat, nemusí ho absolvovat celý, nebo vůbec. Pro ty, kteří se ovšem rozhodnou k prozkoumání vesmíru, budou k dispozici astronomické dalekohledy a také počítačová technika ve formě astronomických CCD kamer. Vážnější a pokročilejší zájemci tak mohou nahlédnout za oponu opravdu profesionálních astronomických měření a postupů. Budeme moci snímat vesmírné objekty, tvořit fotografie, ale také pozorovat proměnné hvězdy a dokonce exoplanety. Část pozorování se bude ovšem provádět i pouhým okem, a sice hlavně pozorování Měsíce, který který bude kolem úplňku a také pozorování meteorického roje Perseid, který bude sice po maximu své činnosti, ale i tak určitě spatříme a zakreslíme hodně jasných meteorů.

Celý tábor bude tedy určen jak pro děti, které se chtějí jen bavit při netradičních hrách a zažít týden v krásné v přírodě, tak pro děti, které mají zájem o astronomii a fyziku a které zatím do těchto věd nepronikly a jsou tedy v těchto oborech začátečníky nebo jen mírně pokročilí. Tento tábor by tedy být takovou vstupní branou do tajů krásné a nejstarší vědy – vědy astronomické. Ale vždy bude platit citát, jehož autorem je Lucius Annaeus Seneca.

Non est ad astra mollis e terris via . . . Ze Země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta . . .

Tento letní tábor vhodný pro všechny děti a dokonce i pro ty co se podobné akce nikdy nezúčastnili.

Určitě to každý zvládne, děláme to již 25 LET !!

1 50daeb9751872a81c771d83dc2b94c3b6910939745d349bab8c2365c2bc7eab0 2 e38c359a801bd37e6e224568045fefbec6214e62b9bea9c9f01d29b08fe40632 3 46306098da9896e730164e72c6e0a69267f525436dfeaf9ed96a8885b86c3acc
4 3c490f33ed67fd4ca3505ddf231b72d979677895f4f447e11f9612e31105a6cf 5 bf869a039176f8406dc5251001862bcbf703a55425f081b3d3249a468a482a38 6 a9e626fb68cbcc4535a27724658480a03cbd1d6dd621d9ffc1b85510c11e8229

Adresa

Přímá 46a
Brno, 642 00
Česká republika

Telefon

Radek Dřevěný: 603 852 712 - HV tábora v Libochové
Petr Tichý: 777 742 949 - HV tábora v Uhřínově