Dnes zažili táborníci na táboře první všední den, tudíž se nevyhnuli oblíbené rozcvičce. Ke snídani jsme měli rohlík s máslem posypaný sýrem a Radkův vesmírný čaj.

Jelikož už od rána začalo být horko, přesunuli jsme se do lesa, pardon do vesmíru, kde bylo potřeba zmapovat očíslované planetky. Úkolem táborníků bylo zapamatovat si jejich číselné šestimístné kódy a přes celou galaxii je udržet v paměti a nahlásit na základně. Cestu jim znepříjemňovali meteority, které se je snažili zmást a sestřelit.

Zbytek času před obědem jsme vyplnili přednáškou o souhvězdích, především těch, v tuto chvíli aktuálních – z letní oblohy. Ke každému souhvězdí jsme si přečetli i něco z mytologie.

K obědu byla fazolová polévka a špagety.

Po poledním klidu se táborníci opět vypravili do blízkého okolí na tzv. „mapování“. Úkolem bylo ukrýt svačinu pro druhý oddíl a zároveň vše řádně zaznamenat do mapy, aby nikdo nezůstal ohladu.

Po krátkém óvéčku (rozumějte „osobním volnu“)  proběhla výroba astronomických baterek. Jak jistě víte, při pozorování ve tmě není dobré používat obyčejnou baterku, protože její svit velice oslepuje. Určitě také víte, že světlo červené tento negativní účinek nemá. Táborníci si tedy vyrobili takové malé červené kapesní svítilničky na baterky (oproti loňsku vylepšený model).

Aby se zúročila dopolední přednáška o souhvězdích, odpoledne se malí astronomové utkali v souhvězďovém pexesu. Večer pak byli výherci řádně odměněni.

K večeři jsme měli vajíčkovou pomazánku.

V současné chvíli probíhá promítání o Měsíci. Držte nám palce, ať se nám ty zatracený mraky vyhnou..

Fotogalerie třetí den (14.8.2017)