Příjezd do tábora jsem zvládli dobře a celá táborová sestava se ocitla namístě. Děkujeme rodičům, že nám děti dovezli včas a tábor mohl začít. Hned po ubytování absolovovali tábornící školení, které objasnilo chod tábora a stanovilo táborová pravidla. Někteří jsou s námi poprvé a tak  to bylo nutné. Následoval půzkum okolí tábora a účastníci byli rozděleni do dvou pozorovacích skupin, které hledaly nejlepší pozorovací místo mimo tábor a také se seznámily s okolím. Po průzkumu následovala večeře. Špekáčky byly již naříznuty, oheň rozdělán a tak první táborová večeře se podávala při západu Slunce, u ohniště. Po jídle jsme si u ohně povídali o padajících hvězdách, které padajícími hvězdami nejsou, meteoroidech, meteorech a meteoritech a o kometách, které mohou za všechno. A pomalu jsme se chystali pozorovat meteorický roj Perseid, pozůstatek po kometě 109P Swift-Tuttle. Bohužel člověk míní a příroda mění. Po přednášce, kdy jsme si nachystali pozorovací plochu z dek a karimatek a kdy už všichni ulehli s napjatým očekáváním vesmírného představení, se přihnaly mraky a oblačnost. Trpělivě jsme čekali na jakoukoliv "díru v mracích" a sem tam přeci jen meteor Perseid zahlédli. Celkem jsme jich viděli 10 za krátký 40 minutový pozorovací interval. Alespoň něco !!! Postupem času se mraky stále převalovaly nad táborem a tak se pozorovatelé začali potichu vytrácet spát. Vytrvali opravdu jen ti skalní astronomové. Ale i ti pomalu usínali na louce a tak po 23. hodině poslal vedoucí astronom všechny spát. Baterky ve stanech pak zhasínaly a všichni doufáme v lepší počasí, které nás snad čeká . . . třeba hned následující noc.

Fotogalerie první den (12.8.2017)