Seznam článků

 

Den 1: Příchod nových kadetů na mateřskou loď Uhřínov P3DR0

Záznamník: Empatický Virtuální Záznamník s Exaktní Navigací (E.V.Z.E.N.)

Funkce: Monitorování a dokumentace všech aktivit na palubě


Vítejte. Jsem E.V.Z.E.N., váš Empatický Virtuální Záznamník s Exaktní Navigací. Mým úkolem je monitorovat a dokumentovat veškeré dění na palubě mateřské lodi Uhřínov P3DR0 (Planeta 3, Domovská Raketa 0).

Dnešní den byl významný. Noví kadeti dorazili na naši mateřskou loď Uhřínov P3DR0 z Planety 3, známé též jako Země. Příchod proběhl hladce, všechny systémy byly v pořádku a kadeti byli úspěšně uvítáni na palubě.

K obědu byly připraveny boloňské špagety. Toto jídlo bylo zvoleno pro své vyvážené nutriční hodnoty a vysokou popularitu mezi mladšími členy posádky. Kadeti si pochutnali a získali potřebnou energii na následující aktivity.

Během odpoledne se kadeti zúčastnili simulace „Rekonstrukce zprávy“. Scénář zahrnoval poruchu doručovací družice, která měla přinést důležitou zprávu. Kadeti měli za úkol najít a složit jednotlivé části zprávy, které byly rozesety po celé lodi. S nadšením a týmovou spoluprací se jim podařilo zprávu úspěšně rekonstruovat.

Po skončení hry následovalo fotografování na kadetské průkazy. Každý kadet byl individuálně zachycen a identifikován, čímž byla posílena bezpečnost a osobní identifikace na palubě.

Den vyvrcholil slavnostním ceremoniálem přijetí do akademie. Kadeti byli oficiálně uvedeni jako noví členové posádky lodi Uhřínov P3DR0. Ceremoniál proběhl hladce a bez technických obtíží, což přispělo k emocionálnímu a významnému zážitku pro všechny zúčastněné.


První den na lodi Uhřínov P3DR0 byl úspěšný. Všichni kadeti jsou nyní oficiálními členy posádky a jsou připraveni na další dobrodružství a výcvik. Další záznam bude následovat zítra. E.V.Z.E.N. končí záznam.

Záznamy z palubních kamer k dnešnímu dni.