Tábor zaměřený speciálně na astronomii, spojený s nočním pozorováním, plný tematických přednášek, samozřejmě zábavnou formou doplněný o prvky klasického tábora (hry, soutěže, výlety a pod. ). Na tomto netradičním táboře se program zcela přispůsobuje dětem dle aktuální podmínek a požadavků. Druhý rok pořádá náš spolek tento zajímavý dětský tábor. Letošní ročník bude zase ve stejné lokalitě, v lesích u obce Bojanov poblíže Velkého Meziříčí. Sejdeme se tedy na Vysočině začátkem srpna, kdy vrcholí meteorický roj Perseid.

NOVÉ INFORMACE!!!

Příjezd na tábor je řešen vlastní dopravou, sraz : sobota 12.8. 2017 v 15.00 hodin na vyhlíkovém místě u památného stromu na severovýchodním okraji obce Bojanov (na mapě. č.1). Zde bude čekat naše hlídka od 14.30 do 16.00 hodin. V případě pěkného počasí a dobrém stavu polní cesty, je pak možno děti dovézt až přímo do tábořiště (na mapě. č.2) a zároveň si tábořiště prohlédnout. Odkaz na mapy.cz - https://mapy.cz/s/1UtcK

Mapa příjezdu                                                                            Místo srazu - památný strom 

Mapa příjezdu na tábor        Místo srazu - památný strom

 Při nástupu je třeba odevzdat následující dokumenty:

Jaké věci je nutné si vzít s sebou, čím vybavit malého táborníka a pozorovatele: Seznam věcí ke stažení

Odjezd: opět vlastní dopravou, pro děti je možno si přijet v sobotu 19.8. 2017 od 10.00 do 11.00 hodin.

V případě dotazů volejte:

Ing. Radek Dřevěný 603 852 712; Petr Tichý 777 742 949

Termín tábora je ve dnech   12.8. - 19.8. 2017.

Cena tábora: 2000,- Kč (cena zahrnuje pobyt dítěte,  stravu 5x denně, pojištění). Kapacita tábora 30 dětí.

Doprava všech účastníků je vlastní

PŘESNÝ POSTUP OD PŘIHLÁŠKY AŽ K PŘÍJEZDU NA TÁBOR

  • Vybrat variantu tábora
  • Podat ON LINE přihlášku  ( prosím o kontrolu všech řádně vyplněných údajů ).
  • Uhradit vygenerovanou fakturu z ON LINE systému ( přihláška je závazná až po celkové uhradě za pobyt ).
  • Zkontrolovat na webu zda je dítě uvedeno v seznamu závazně přihlášených dětí na našem webu.
  • Minimálně týden před odjezdem zkontrolovat na webu místo a čas odjezdu.
  • Řádně vyplnit prohlášení rodičů.
  • Odevzdat při odjezdu dítěte na tábor určené osobě : prohlášení rodičů, kopie zdravotního průkazu 

Tábor má svůj táborový deník na našich internetových stránkách. Rodiče a kamarádi tak mohou být informováni o dění téměř "online". Podívejte se, jak to bylo loni.

Táborový deník Libochová /Bojanov 2016

 

Fotogalerie obou táborů

 

Po vyplnění online přihlášky si vygenerujte fakturu za pobyt kterou neprodleně uhraďte částku 2000,- Kč na uvedený účet pod variabilním symbolem který Vám systém určí. V okamžiku jak bude platba připsána na účet bude jméno závazně přihlášeného účastníka uvedeno v seznamu dětí ( viz. níže ) . Pozor při vyplňování na všechny požadované údaje, zvláště pak rodné číslo a adresu . 

Tento tábor bude trochu netradiční a experimentální. Jeho denní program budou určovat sami táborníci na základě několika možností, které jim připravíme. Jedinečnost tohoto týdne stráveného v lese je v naprostá volnost výběru programu dle potřeby a zájmu jednotlivce. Každý si sám zvolí, zda chce jít na odbornou přednášku o astronomii na dané téma (v závislosti k věku posluchačů), trápit fyziku formou zábavných pokusů, hrát již připravenou hru do lesa či zvolit sportovní činnost na louce. Je třeba ale předem upozornit, že poflakování po táboře či ležení ve stanu opravdu nebude možné.

Zkusíme táborníky především nalákat na bližší seznámení s astronomií, ale i ostatními přírodními vědami. Náplň bude tvořit jak teorie, tak hlavně praktická astronomie a fyzika ve formě pozorování dalekohledy, ale i jednoduchých pokusů a měření. Programová skladba tábora musí reagovat na počasí, neboť to bude hlavním činitelem určujícím denní a noční program. Při zatažené obloze se pozorovat nedá. A to ani ve dne, ani v noci. Kombinovat ovšem budeme jak odbornou činnost - astronomii, tak odpočinkovou činnost ve formě her, výletů apod., jak je psáno výše, vše bude na dobrovolné bázi a dle výběru dětí. Vzhledem k předpokládané rozdílné věkové skladbě dětí můžeme mít během dne i více skupin, jejichž program se bude buď doplňovat, nebo bude probíhat samostatně.

Jak by mohl vypadat typický den?

Budíček nebude, předpokládá se dobrovolné večerní a noční pozorování a tak si ráno trochu pospíme. Jen v případě, kdy se vlivem špatného počasí v noci pozorovat nebude, budeme ranní vstávání „trochu organizovat“. Celodenní program si táborníci určí sami na základě denní programové nabídky, která bude reagovat na počasí a všeobecnou táborovou náladu. Vždy bude připravena „vědecká“ část, odpočinková část a herní část. Ta věděcká část bude zaměřena na astronomii a fyziku. S astronomií a fyzikou se bude možno seznámit na přednáškách a multimediálních pořadech, nebo se budou provádět různé pokusy, měření a denní pozorování. Jedním z nosných témat „denního vědeckého programu“ bude Slunce, naše nejbližší hvězda, kdy budeme přes bezpečné astronomické filtry pozorovat sluneční skvrny, zakreslovat je a vyhodnocovat jejich aktivitu a vývoj. Také budeme jednoduchou metodou určovat přesný okamžik astronomického poledne a budeme také stavět sluneční hodiny. Skupina, která si vědu nevybere se bude bavit při hrách a jiném obvyklém táborovém programu.

Oběd a polední klid budou vždy nedílnou součástí dne. Odpoledne se ponese převážně v herním a odpočinkovém duchu. I tu skupinu táborníků, která si vybere „vědecký“ program, neochudíme o hry, výlety a koupání. Nemůžeme se celý den věnovat jen vědě.

Večerní program závisí na počasí a jeho předpovědi. Po večeři pak může probíhat teoretická příprava na dobrovolné večerní a noční pozorování, případně na dokončení zpracovávání pozorování z minulých nocí. Také se budou hrát logické a zábavné hry, promítat odborné pořady, ale i zábavné filmy, formou táborového kina. Také bude v těchto podvečerních hodinách čas i na osobní volno.

Večerní a noční pozorování bude vždy dobrovolné. Kdo se bude cítit unaven, nebo ho to nebude zajímat, nemusí ho absolvovat celý, nebo vůbec. Pro ty, kteří se ovšem rozhodnou k prozkoumání vesmíru, budou k dispozici astronomické dalekohledy a také počítačová technika ve formě astronomických CCD kamer. Vážnější a pokročilejší zájemci tak mohou nahlédnout za oponu opravdu profesionálních astronomických měření a postupů. Budeme moci snímat vesmírné objekty, tvořit fotografie, ale také pozorovat proměnné hvězdy a dokonce exoplanety. Část pozorování se bude ovšem provádět i pouhým okem, a sice hlavně pozorování Měsíce, který který bude kolem úplňku a také pozorování meteorického roje Perseid, který bude sice po maximu své činnosti, ale i tak určitě spatříme a zakreslíme hodně jasných meteorů.

Celý tábor bude tedy určen jak pro děti, které se chtějí jen bavit při netradičních hrách a zažít týden v krásné v přírodě, tak pro děti, které mají zájem o astronomii a fyziku a které zatím do těchto věd nepronikly a jsou tedy v těchto oborech začátečníky nebo jen mírně pokročilí. Tento tábor by tedy být takovou vstupní branou do tajů krásné a nejstarší vědy – vědy astronomické. Ale vždy bude platit citát, jehož autorem je Lucius Annaeus Seneca.

NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA . . . ZE ZEMĚ KE HVĚZDÁM NEVEDE VYŠLAPANÁ CESTA . . .

Tento letní tábor vhodný pro všechny děti a dokonce i pro ty co se podobné akce nikdy nezúčastnili.