Jako každý rok, pořádá náš spolek zajímavý dětský tábor. Vzhledem k tomu, že tábory  organizujeme již 26 let, tak si dovolujeme tvrdit, že problematiku letní činnosti dětí známe opravdu dobře. Nabízeme tedy nejen nenahraditelný pobyt v přírodě plný her a poznání, ale hlavní důraz klademe na bezpečnost při všech činnostech spojených s příjemným pobytem dětí na našem LDT. Sejdeme se tedy v krásné scenérii Přírodního parku Balinského údolí u Svatoslavského potoka. 

NOVINKA: INFORMACE O DOPRAVĚ NA TÁBOR!!!  Byly doplněny kontaktní telefony na vedoucí přepravy z jednotlivých míst!

Důležité sdělení: Táborníci budou mít na táboře ve 14 hodin vydatný oběd, děti proto vybavte jen jídlem a pitím na cestu!!!

Hlavní koordinátor dopravy: Radek Dřevěný 603 852 712

Vedoucí znojemské přepravy: Ondřej Zoufalý - mob.733 537 605;

zástupce : Bruno Matula - mob.732 819 998


Vedoucí brněnské přepravy: Alexandr Wágner - mob.728 709 748;

zástupce : Anna Sládečková - mob.731 923 774;


Vedoucí pražské přepravy: Jana Chmelařová - mob.739 093 896;

zástupce : Marta Sýkorová - mob.731 083 023;

 

Seznamy dětí dle místa odjezdu.

Termín tábora je ve dnech   3.7. - 21.7. 2017.

Cena tábora: 4500,- Kč (cena zahrnuje pobyt dítěte, ubytování, stravu 5x denně). Kapacita tábora 60 dětí.

Doprava je organizovaná dle níže uvedeného seznamu :

PŘESNÝ POSTUP OD PŘIHLÁŠKY AŽ K PŘÍJEZDU NA TÁBOR

  • Vybrat variantu tábora
  • Podat ON LINE přihlášku  ( prosím o kontrolu všech řádně vyplněných údajů ).
  • Uhradit vygenerovanou fakturu z ON LINE systému ( přihláška je závazná až po celkové uhradě za pobyt ).
  • Zkontrolovat na webu zda je dítě uvedeno v seznamu závazně přihlášených dětí na našem webu.
  • Minimálně týden před odjezdem zkontrolovat na webu místo a čas odjezdu.
  • Vyřídit potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte. ( dle nového nařízení musí provozovatel tábora potvrzuení od lékaře archivovat. Pokud tedy budete požadovat potvrzení zpět přiložte i řádnou kopii potvrzení a originál Vám bude vrácen po táboře).
  • Řádně vyplnit prohlášení rodičů.
  • Odevzdat při odjezdu dítěte na tábor určené osobě : potvrzení od lékaře, prohlášení rodičů, zdravotní průkaz ( osoba bude uvedena minimálně týden před odjezdem na webu ).

UPOZORŇUJEME  NA OMEZENOU KAPACITU TÁBORA, proto doporučujeme dítě závazně přihlásit co nejdříve.

Tábor má svůj táborový deník na našich internetových stránkách. Rodiče a kamarádi tak mohou být informováni o dění téměř "online". Podívejte se, jak to bylo loni  -  táborový deník uhřínov 2016.