Dokumenty ke stažení:

DOKUMENTY NUTNÉ PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR: 

  • Vyřídit potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte. ( dle nového nařízení musí provozovatel tábora potvrzuení od lékaře archivovat. Pokud tedy budete požadovat potvrzení zpět přiložte i řádnou kopii potvrzení a originál Vám bude vrácen po táboře).
  • Řádně vyplnit  prohlášení rodičů.
  • Odevzdat při odjezdu dítěte na tábor určené osobě : potvrzení od lékaře, prohlášení rodičů, zdravotní průkaz ( osoba bude uvedena minimálně týden před odjezdem na webu ).