Platební a storno podmínky

 Platební a storno podmínky

Podmínky pro získání slevy a platbu pro letní dětský tábor konaný 2.7.- 20.7. 2018  v Uhřínově jsou následující:

Základní cena: 4900,- Kč / dítě (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, lze využít dotace FKSP)

Platební podmínky

Částku za účast dítěte na letním dětském táboře lze platit buď hotově (dle domluvy s pořadatelem) či bezhotovostně, a to neprodleně po zaslání přihlášky a vygenerování faktury z přihlašovacího systému pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.

Za závaznou přihlášku je považována ta, která bude zaevidována v přihlašovacím systému jako závazná přihláška. ( tzn. bude spárována s platbou)

Podmínky pro přijetí účasník

  1. Podání přihlášky v přihlašovacím systému.

  2. Uhrazení ceny za pobyt 4900,- Kč

  3. Při předání dítěte na tábor předat potvrzení od lékaře.

  4. Při předání dítěte na tábor předat potvrzení o bezinfekčnosti.

Vzhledem k omezené kapacitě tábora nebude možné přihlásit dítě po naplnění počtu účastníků. !!!!!!

Účastníci, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou na táboře celou dobu nemají nárok na snížení ceny za pobyt

Stornopodmínky

V případě pozdější žádosti plátce o vrácení částky za pobyt v letním táboře bude částka krácena o výdaje vzniklé provozovateli. Před začátkem tábora bude vráceno : do 60 dnů – 100 %, do 30 dnů 50%, do 10 dnů – 40%, jinak za každý den neúčasti 50 Kč/dítě.